Flaggregler

Ved dødsfall flagges det på halv stang døds- og begravelsesdagen. Flagget heises først til topps og fires så ned en tredjedel av stangens lengde. Når begravelsen har funnet sted, heises flagget til topps og fires til vanlig tid. 

Det norske flagget må alltid behandles med den aktelse og ærbødighet vi skylder vårt nasjonal-symbol. Det skal aldri berøre jorden eller slepe vannet og må heller ikke tjene som underlag eller bakgrunn for noe. Ved bruk til dekorasjon skal flagget henge fritt. Et falmet og slitt flagg bør fornyes, da det ikke lenger er verdig som nasjonalt symbol. Når det kasseres skal flagget brennes eller sprettes opp langs sømmene så fargene skilles.

Flaggtider

Flagget heises i månedene mars–oktober kl. 08.00. I månedene november–februar kl. 09.00. Flagget fires ved sol-nedgang, dog senest kl. 21.00. I Nordland,Troms og Finnmark, på Svalbard og Jan Mayen heises flagget i månedene november–februar kl. 10.00 og fires kl. 15.00.

For flagging med private flaggstenger er det ikke utferdiget flaggregler, men det er vanlig at man følger de offisielle flaggregler.

Offentlige flaggdager

1. Januar 1. Nyttårsdag
21. Januar H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra
6. Februar Samefolkets dag
21. Februar H.M. Kong Harald V
1. Påskedag
1. Mai Offentlig høytidsdag
8. Mai Frigjøringsdagen 1945
17. Mai Grunnlovsdagen
1. Pinsedag
7. Juni Unionsoppløsningen 1905
4. Juli H.M. Dronning Sonja
20. Juli H.K.H. Kronprins Haakon Magnus
29. Juli Olsokdagen
19. August H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit
25. Desember 1. Juledag
Valgdager ved Stortingsvalg